Meny

 

 

 Välkommen till Föreningen För Instruktörer i Spädbarnsmassage

               hjärtat

 

 

 

♥ Välkomna till fortbildningsdagar i Solna 1-2 oktober ♥ 

 

•Dagarna kommer att innehålla:

•Föreläsningar.

•Årsmöte.

•Möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 

 

♥ Årsmöte kommer att hållas lördag 2 oktober ♥

Alla årsmöteshandlingar ligger i medlemshörnan under flik "Årsmöte" att ta med.

Nu finns dagordningen för F.I.S årsmöte 2021-10-02 under flik "Årsmöte"

 

 

♥ Varmt välkomna ♥

 

Styrelsen.

 

 

 

 fotsulepress

 

♥ På årsmötet beslutar vi vart fortbildningsdagarna 2022 ska hållas ♥

Fundera gärna om du tillsammans med några andra medlemmar har

möjlighet att anordna nästa års fortbildningsdagar.

Maila förslag till ordförande@spadbarnsmassage.org innan årsmötet.

 

 

♥♥♥

 

 

♥ Nu finns en reviderad upplaga av handboken för dig som är medlem ♥ 

Du köper den hos Barnaliv.

 

 

 

♥ Har du glömt att förnya ditt medlemskap eller vill du bli ny medlem 

Medlemsavgiften är 400/år

Postgiro 461 12 36-3

 

 

 

♥♥♥

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

♥ Efterlysning ♥ 

2 distriktsköterskestudenter vill i sin magisteruppsats belysa BHV-sjuksköterskors

erfarenhet av att lära ut spädbarnsmassage.

Nu efterlyses BHV-sjuksköterskor med denna erfarenhet.

Datainsamlingen kommer ske på länk via Zoom.

Lärare och kontaktperson är forskare och IAIM instruktören Pernilla Garmy

pernilla.garmy@hkr.se

 

                       

                                                                                                        

 ♥ 

 

♥ Är du intresserad av att som instruktör vidareutbilda dig till lärare, Internationel Trainer?

Information finns i medlemshörnan under "flik" Fortbildning.

 

 

 

♥♥♥ 

 

 

 

♥ I medlemshörnan under flik "Aktuellt" kan du som medlem läsa ♥

Erfarenheter från en

instruktör som genomfört föräldrakurs online.

 

 

 

♥ Onlinekurser för föräldrar kan hållas enligt IAIM:s riktlinjer ♥

Dessa riktlinjer finns tillgängliga och uppdaterade på svenska för medlemmar i

medlemshörnan under "flik" Aktuellt.

 

 

 

hålla handen s/v

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

♥ Klicka på länken och läs om vikten av kramar för din baby ♥

 

https://www.aftonbladet.se/family/a/zGJ2xO/studie-sa-paverkas-bebisar-av-kramar 

 

 

 

♥♥♥

 

♥ Reflektioner från en kursdeltagare då hon fullgjort sitt kursarbete ♥

"Ovavsett var man kommer ifrån, ekonomisk status och utbildning så kan man använda sina händer.

Dom har man alltid med sig, det kostar ingenting och gensvaret från barnet blir omedelbart"

Jag tror det stärker en del mammor. 

 

♥♥♥

 

hålla foten

 

                                      

 

 

 

♥ Här får du 8 anledningar till att vara medlem i Föreningen ♥

1. FIS är en etablerad organisation dit du kan vända dig om svårigheter och problem uppstår.

 

2. Du blr rekommenderad som instruktör i spädbarnsmassage på din ort via FIS:s hemsida.

 

3. Du får tillgång till hemsidan för medlemmar och för föräldrar som söker kurs i spädbarnsmassage.

    Hemsidan är ett forum där du får senaste nytt inom föreningen, kan utbyte ideer och ventilera sakfrågor.

 

4. Du omfattas av en försäkring för medlemmar ifall frågan om ansvar skulle uppstå i samband med ditt arbete

    som instruktör i spädbarnsmassage.

 

5. Du bli inbjuden till medlemsmöte varje år med årsmötesförhandlingar, sponsrad fortbildning av välrenommerade

    föreläsare och genomgång av massagestrykningarna. Mötet är ett tillfälle att träffa instruktörer från hela landet

    och utbyta erfarenheter, skapa persoliga kontakter samt få fördjupade kunskaper.

 

6. Du får rabatterade priser hos materiallagret barnaliv (barnaliv.se)

 

7. Du erbjuds marknadsföringsmaterial som kan laddas ner från hemsidan samt FIS.s logotype som kan användas

    i egna marknadsföringsredskap.

 

8. Du blir inbjuden och får möjlighet att delta i IAIM:s (International Association for Infant Massage) möten

    GA (General Assemblies) och utbildningskonferens som äger rum vartannat år.

       

Loggo/facebook/instagram 


     Som medlem hittar du all information i medlemshörnan. 


Logo

 

Besök oss på Facebook

Här kan du ta del av vad som pågår just nu, tyck till, gilla och ställ frågor. 

 

 

 

 

 Uppdaterad 2021-09-25